Preambul

Siteul www.bizdelivery.ro este proprietatea SC ADIGRI SRL, înregistrata la registrul comerţului cu numărul J12/1477/20.04.2005 având codul unic de înregistrare fiscala RO17509611 cu sediul în str. Fântânele 34-36, Cluj Napoca.

Folosirea (vizitarea sau cumpărarea produselor) acestui site, implică acceptarea termenilor şi condițiilor cuprinse în acest document. Având în vedere acestea şi pentru folosirea, în cele mai bune condiții a site-ului bizdelivery.ro recomandăm citirea completa a documentului.

SC ADIGRI SRL îşi asuma dreptul de a face modificări ale prevederilor ce urmează fară notificare. Cea mai recenta versiune a acestui document va fi publicata în cadrul acestei pagini în cazul în care va suferi modificări.

Elemente Definitorii

Cumpărător – persoana juridica ce emite o Comanda.

Vânzător – societatea comerciala ADIGRI SRL.

Bunuri şi Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele şi serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător, Cumpărătorului.

Comanda – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzător şi Cumpărător prin care Vânzătorul este de acord sa livreze Bunurile şi Serviciile şi Cumpărătorul este de acord sa primească aceste Bunuri şi Servicii şi sa facă plata acestora.

Contract – o Comanda confirmata de către Vânzător.

Documente Contractuale

Prin lansarea unei comenzi electronice sau telefonice pe site-ul bizdelivery.ro, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul îşi derulează operațiunile.

Comanda va fi compusa din următoarele documente, în ordinea importantei:

· Comanda (împreună cu mențiunile clare asupra datelor de livrare şi facturare) şi condițiile sale specifice,

· Specificațiile Cumpărătorului (acolo unde este cazul)

· Termeni şi condiții

Daca Vânzătorul confirmă comanda, acest lucru va implica o acceptare completa a termenilor Comenzii. Acceptarea comenzii de către Vânzător se considera finalizata atunci când exista o confirmare verbala (telefonica) sau electronica (e-mail) din partea Vânzătorului către Cumpărător, fără a necesita o confirmare de primire din partea acestuia. Vânzătorul nu considera în nici un moment o comanda neconfirmată ca având valoarea unui Contract.

Prezentul Contract intra în vigoare la confirmarea Comenzii de către Vânzător. Confirmarea se face telefonic sau electronic (e-mail). Termenii şi condițiile generale de vânzare vor sta la baza Contractului astfel încheiat, în completarea acestora fiind Certificatul de Garanție emis de către Vânzător sau un furnizor al acestuia.

Extinderea Obligațiilor Vânzătorului

Informațiile prezentate pe site-urile vânzătorului, au caracter informativ şi pot fi modificate de către Vânzător, fără o anunțare prealabilă. De asemenea, din considerente legate de spațiu şi coerenta structurii informației, descrierile produselor pot fi incomplete însa Vânzătorul face eforturi de a prezenta informațiile cele mai relevante, pentru ca produsul sa fie utilizat în parametrii pentru care a fost achiziționat;

Comunicarea cu magazinul – se poate face prin interacțiunea cu acesta, postarea opiniilor vizavi de produse sau comunicarea prin adresele menționate la secțiunea “contact”. Vor fi excluse din site sau ignorate, păreri sau adresări ce conțin injurii sau un limbaj neadecvat. Vânzătorul are libertatea de a gestiona informațiile primite fără a fi nevoit sa aducă justificări pentru aceasta.

Cesionarea şi Subcontractarea

Vânzătorul poate cesiona şi/sau subcontracta o terța parte pentru servicii ce țin de onorarea comenzii, cu informarea Cumpărătorului, nefiind necesar acordul acestuia. Vânzătorul va fi întotdeauna responsabil fata de Cumpărător pentru toate obligațiile contractuale.

Dreptul de autor asupra informațiilor publicate pe site

Întregul conținut al site-ului bizdelivery.ro - imagini, texte, grafice, simboluri, elemente de grafica web, email-uri, scripturi, programe şi alte date - este proprietatea ADIGRI SRL şi a furnizorilor săi şi este apărat de Legea pentru protecția drepturilor de autor (legea nr. 8/1996) şi de legile privind proprietatea intelectuală şi industriala. Folosirea fără acordul ADIGRI SRL a oricăror elemente enumerate mai sus se pedepsește conform legislației în vigoare. Se permite folosirea site-ului bizdelivery.ro numai în limitele menționate în prezentul document.

În cazul în care constatați încălcarea drepturilor de autor va rugam sa ne contactați la adresa office@bizdelivery.ro

Termene, Penalități

În cazul în care nu pot fi respectate termenele de livrare şi/sau pornire a Comenzii, Vânzătorul este obligat sa anunțe Cumpărătorul de termenul estimat de finalizare a livrării.

În cazul în care Vânzătorul primește informații eronate legate de facturarea sau livrarea produselor, se va stabili un nou termen de onorare a comenzii, acesta încadrându-se în termen de 3 zile lucrătoare.

Facturare, Plăţi

Prețul, modalitatea de plată şi termenul de plată sunt specificate în Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Bunurile şi Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

Riscuri şi responsabilităţi

Livrare

Vânzătorul se obligă să expedieze Bunurile şi Serviciile în sistem door-to-door către Cumpărător prin serviciul propriu de curierat pe raza localităților Bucuresti si Cluj Napoca.

Transport – Ambalare

În afară de cazul în care este agreat de Vânzător şi Cumpărător diferit, Vânzătorul se descarcă de riscurile şi responsabilitățile asociate cu Bunurile şi Serviciile în momentul predării acestora către reprezentantul Cumpărătorului.

Vânzătorul va asigura ambalarea corespunzătoare a Bunurilor şi Serviciilor şi va asigura transmiterea documentelor însoțitoare.

Vânzătorul va efectua livrarea Bunurilor şi Serviciilor pe teritoriul municipiilor Bucuresti si Cluj Napoca.

Acceptarea Contractului

Acceptarea va fi făcută atunci când Bunurile şi Serviciile sunt conforme cu caracteristicile menționate în Comandă. În cazul în care Cumpărătorul descoperă că Produsele livrate sau Serviciile furnizate nu sunt conforme specificațiilor calitative, atunci Vânzătorul va aduce la conformitate Produsele şi Serviciile, excepție făcând situația în care ADIGRI SRL se află în imposibilitatea din cauza unor factori de natură externă caz în care acesta se obligă sa ramburseze contravaloarea achitata de către Cumpărător dacă este cazul. De asemenea, pentru produsele vândute şi livrate de bizdelivery.ro Cumpărătorul beneficiază de returul produselor.

Garanții

Toate produsele comercializate de către site-ul bizdelivery.ro beneficiază de condiții de garanția legala de conformitate şi politicilor comerciale ale producătorilor. Produsele sunt noi, în ambalajele originale şi provin din surse autorizate de fiecare producător în parte.

În cazul produselor vândute şi livrate de bizdelivery.ro, certificatele de garanție sunt emise fie de producător fie de către furnizor.

Transferul Proprietății

Proprietatea asupra Bunurilor şi Serviciilor va fi transferata la momentul efectuării predării din partea Cumpărătorului în locația indicată în comandă (înțelegând prin livrare – semnarea de primire pe factura fiscala în cazul livrărilor efectuate de personalul Vânzătorului).

Răspundere

Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terță parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Comenzii şi pentru daune care rezulta din utilizarea Bunurilor şi Serviciilor după livrare şi în special pentru pierderea produselor.

Vânzătorul va fi răspunzător în cazul în care sub-contractanții şi/sau partenerii săi de orice fel implicați în executarea Comenzii nu îndeplinesc oricare din obligațiile contractuale.

Forța Majoră

Nici una din părți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare este datorata unui eveniment de forță majoră. Forţa majoră este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților şi care nu poate fi evitat.

Legea aplicabila

Prezentul document este supus legii romane. Eventualele litigii apărute între organizator şi participanții la campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente.

Alte Prevederi

Părţile în contract vor fi considerate contractanți independenți şi nici uneia din părţi nu i se acorda dreptul sau autoritatea de a asuma sau crea orice obligație pe seama sau în dauna celeilalte. Termenii şi condițiile din acest document înlocuiesc alte înțelegeri anterioare scrise sau verbale, dintre Părţile amintite, referitoare la subiectul prezentului Contract şi nu pot fi modificate sau schimbate decât prin înțelegere scrisă semnată de ambele părți.